De Cottwich 2021, aangepaste regels voor deelnemers.

Ook dit jaar hebben we te maken met een aanpassing van de regels. De Corona regels van de Rijksoverheid voor sporters zijn van toepassing, de basisregels voor corona gelden voor iedereen .Voor het publiek langs de kanaal kant en op het Amycus terrein geldt dat ten alle tijde de 1,5m onderlinge afstand wordt aangehouden. Om dit te kunnen realiseren limiteren we het aantal inschrijvingen tot 180. Het Amycusterrein is alleen toegankelijk voor de deelnemers en hun coaches.

Als kleedruimtes maken we gebruik van tenten en kunnen de douches in de bestaande kleedruimtes beperkt gebruikt worden door 8 personen tegelijk.

Voor het douchen worden een beperkt aantal kaarten verstrekt bij de inschrijftafel die teruggegeven worden voor de volgende personen.

Evenals vorig jaar raden we aan eventueel om te kleden bij je auto en in roeikleding op het wedstrijdterrein te komen.

Onlangs zijn er werkzaamheden langs het kanaal gestart. Tijdens de wedstrijd kunnen er nog enkele tonnen en werkschepen aanwezig zijn, extra opletten dus. Tijdens het opvaren zie je waar obstakels in het parcours liggen. In de week voor de wedstrijd volgt een beschrijving waar je in het parcours obstakels kunt verwachten.

De KNRB inschrijvingssite is geopend, de sluiting van inschrijving is op 13-9-2021, 19.00h. Mochten er meer dan 180 boten worden ingeschreven dan vermelden we dit op onze site en wordt per datum van overschrijding de inschrijving gesloten.

Voor de wedstrijd gelden de coronaregels die het NOC-NSF heeft gesteld in haar protocol verantwoord sporten ten tijde van corona dd 10-7-2021. Zie www.noc-nsf.nl/sportprotocol

Tot ziens op 19 september.

Cottwich Commissie 2021