lid worden

Amycus kent 5 soorten leden:

  • Senior-leden
  • Fifty-fitters
  • Junior-leden, tot 18 jaar. Zij worden seniorlid op 1 januari volgend op het jaar waarin ze 18 jaar zijn geworden.
  • Buiten-leden, ex-Amycus-leden die verhuisd zijn naar een ander deel van het land en voor een beperkt jaarlijks bedrag kunnen komen roeien
  • Ere-leden: Dinian Scholtens, René Werger en Miel Westenberg

Junior- en gewone leden: download het  lidmaatschapsformulier en stuur het ingevuld en ondertekend op naar Badweg 22, 7604 PN, Almelo of scan het ondertekende formulier en mail het naar de secretaris.

Fifty-fitters: Kom gewoon op de 1e afspraak met je instructeur, betaal hem/haar de afgesproken 10 euro, leer roeien met je fifty-fit ploeg en overweeg na die tijd om net als gewone leden het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen of te mailen naar de secretaris.

Buiten-leden: ga je verhuizen en wil je toch kunnen blijven roeien op Amycus, laat dit dan voor weten aan de secretaris.

Daarnaast is er een regeling die er in voorziet dat een 4e lid uit hetzelfde gezin, vrijgesteld wordt van contributie.

Voor de hoogte van de contributie en het beëindigen van het lidmaatschap, zie het menu-item De vereniging.