Leren roeien

Bij Amycus leer je roeien in een ploegje onder leiding van één of meerdere coaches. Veelal praktische vaardigheden maar ook een stuk theorie komen aan bod. De theoretische beginselen zijn beschreven in het theorieboekje.  Roeien is eenvoudig te leren; goed roeien vergt oefening en toewijding.

De beginnende roeier komt veel nieuwe dingen tegen voor wat betreft materiaal en commando’s.

Om die reden heeft de examencommissie een aantal jaren geleden alweer, een kloek, maar zeer leesbaar  theorieboekje het licht doen zien.

Leden van de examencommissie zijn Jeske Staal, Pieter Goldhoorn, Ton Hillege, Cockij Mulder, Gerard Beukers, Maaike Nijhuis en Marian Wermers.

De examen-eisen betreffen naast de theorie uit het instructieboek, ook een aantal duidelijk geformuleerde praktische vaardigheden. Meer over de verschillende examens en de exameneisen lees je hier:

Examinering bij TRV Amycus (nov. 2021)

Examens in 2023 worden afgenomen om 10.00 uur op:

Zaterdag 8 april
Zondag 4 juni
Zondag 2 juli
Zaterdag 2 september
Zaterdag 30 september
Zondag 5 november