De organisatie van een groot aantal activiteiten is door het bestuur gedelegeerd aan onze commissies. Elke commissie heeft een tenminste een voorzitter en een portefeuillehouder. De portefeuillehouder is een bestuurslid en vertegenwoordigt de commissie in de bestuursvergaderingen. De voorzitter van een commissie is per definitie géén lid van het bestuur. Klik op de naam van de commissie, om naar de betreffende commissiepagina te gaan.

De voorzitter vertegenwoordigt binnen het bestuur:

  • Toer- en activiteitencommissie
  • Commissie PR en ledenwerving

De roeicommissaris vertegenwoordigt binnen het bestuur:

De materiaalcommissaris, vertegenwoordigt binnen het bestuur:

De penningmeester vertegenwoordigt binnen het bestuur:

  • de Kascommissie
  • Bardienstcommissie

De secretaris vertegenwoordigt binnen het bestuur:

  • de redactie van de website, de nieuwsbrief en het cluborgaan Amycaliteiten