Update Corona-maatregelen

De corona-regels zijn weer een beetje versoepeld, dat geldt ook voor de roeisport. Voor TRV Amycus houdt dit in:

  • Er mag weer in alle boten geroeid worden. Ook hoeven er geen plaatsen meer vrijgehouden worden in de boot.
  • WC’s en douches zijn in principe open. Wel adviseren wij iedereen om zoveel mogelijk buiten te blijven. Waarom de kans lopen op besmettingen als dit niet nodig is?
    Voor de binnenruimte geldt: overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, verplicht een mondkapje dragen.
  • De ergometerruimte gebruiken we vanwege de beperkte ruimte nog niet. De ergometers staan daarom in de loods.
  • De kantine blijft gesloten. Op zaterdag en zondag is koffie/thee to go.

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Pas goed op elkaar en blijf gezond!

Namens het bestuur, Harriet Kuipers