veiligheid

Veiligheid is het eenvoudigst te bereiken door roeiers en coaches die zelf blijven nadenken en geen onverantwoorde risico’s nemen.

Zonder uitputtend te willen zijn, gaan hierbij een aantal uitgangspunten waar je aan moet voldoen als je het water op gaat:

 • controleer voor de afvaart of de heelstrings aanwezig zijn en vastzitten;
 • vaar altijd aan stuurboord-wal;
 • indien ongestuurd: zorg ervoor dat je regelmatig omkijkt, in ieder geval om de 10 halen, maar liefst nog vaker (afhankelijk van de situatie);
 • gebruik bij ongestuurde boten bij voorkeur een spiegel (dit ontslaat je niet van de verplichting om regelmatig om te kijken);
 • bij mist waarbij de spoorbrug niet is te zien, bij koude en wind, bij storm of vorst zal een een vaarverbod afgekondigd zijn; het is aan de roeicommissaris om aan de hand van de hier genoemde regels te bepalen of er door hem of haar een algeheel vaarverbod wordt afgekondigd. Dit wordt dan vermeld op de homepage van de site en zal duidelijk op het bord in de hal van het clubhuis staan;
 • draag fluorescerend geel of oranje, om te zorgen dat je gezien wordt
 • mocht je onverhoopt omslaan: zo klim je terug in de boot. Plus nog een filmpje om e.e.a. nog aanschouwelijker te maken;
 • leg aan bij Amycus met de boeg naar de Wierdense brug;
 • maak geen onverhoedse koerswijzigingen in het zicht van een vrachtschip of pleziervaart.
 • roei niet uit interesse naar de ingang van de sluis bij Aadorp. Er is geen overzicht op het vaarwater op de weg terug, je kunt dus verrast worden door een schip.

Verder in het algemeen:

 • meld een incident dat je veiligheid in gevaar bracht ofwel dat je je onveilig voelde via veiligheid@amycus.nl
  De veiligheidscommissie zal kennisnemen van het incident en de leden op de hoogte brengen van “the lessons to learn”.
 • neem kennis van de inhoud van de site www.varendoejesamen.nl
 • tevens van het binnenvaartpolitiereglement (BPR)
 • lees het volgende artikel over onveiligheid tijdens het roeien van de coördinator Veiligheid. Artikel Onveiligheid tijdens het roeien (aug 2019)

Mocht je tegen zaken aanlopen met betrekking tot veiligheid van mens of materiaal of heb je tips, neem dan contact op met onze veiligheidscoördinator Victor Coopman. Email: cocconut@telfort.nl