Veiligheid

Veiligheid bij Amycus ivm Werkzaamheden Kanaal

Veiligheidsmaatregelen voor alle roeiers gedurende de werkzaamheden

Het bestuur heeft in samenwerking met de commissie Veiligheid de volgende handelwijzen die alle betrekking hebben op jullie veiligheid verplicht gesteld voor de periode waarin in het kanaal gewerkt wordt, dus medio augustus 2021 tot medio 2023.

 • Controleer voor het roeien altijd of je hielstrings vastzitten.
 • Zorgen voor hoosblik / spons aan boord.
 • Per ploeg een kapitein benoemen die ā€“ voor het inbrengen van een boot ā€“ de situatie op het kanaal veilig verklaart.
 • Altijd fel gekleurde (geel, oranje) hesjes dragen tijdens het roeien.
 • Skiffeurs en de boeg van ongestuurde ploegen beschikken over een spiegel (op pet of aan rigger).
 • Niet roeien bij slecht zicht (d.w.z. minder dan 1000 meter).
 • Om de vijf halen omkijken (of in spiegel kijken) voor skiffeurs en ongestuurde ploegen.
 • Beroepsvaart NIET inhalen.
 • Altijd ruimte en voorrang aan de beroepsvaart geven.
 • Bij versmallingen (gele tonnen) ruim van tevoren (1500 meter) beoordelen of er beroepsvaart tegemoet komt.
 • Wachten op veilige manier tot tegemoetkomend schip voorbij is.
 • Bij twijfel , varend in versmalde deel, onmiddellijk omdraaien !!
 • Raadpleeg voor dat je afvaart MarineTraffic op de website van Amycus of installeer de app Vesselfinder. Hiermee kun zien waar de beroepsvaart zich op het kanaal bevindt en in welke richting schepen varen.
 • Volg de aanwijzingen op het formulier ā€œSchok ā€œ (hangt in clubhuis en botenloods).

Algemene uitgangspunten

Veiligheid is het eenvoudigst teĀ bereikenĀ door roeiers en coaches die zelf blijven nadenken en geenĀ onverantwoordeĀ risico’sĀ nemen.

Zonder uitputtend te willen zijn, gaan hierbij een aantal uitgangspunten waar je aan moet voldoen als je het water op gaat:

 • controleer voor de afvaart of de heelstrings aanwezig zijn en vastzitten;
 • vaar altijd aan stuurboord-wal;
 • indien ongestuurd: zorg ervoor dat je regelmatig omkijkt, in ieder geval om de 10 halen, maar liefst nog vaker (afhankelijk van de situatie);
 • gebruik bij ongestuurde boten bij voorkeur een spiegel (dit ontslaat je niet van de verplichting om regelmatig om te kijken);
 • bij mist waarbij de spoorbrug niet is te zien,Ā bij koude en wind, bij storm of vorst zal een eenĀ vaarverbod afgekondigd zijn; het is aan de roeicommissaris om aan de hand vanĀ de hier genoemde regelsĀ teĀ bepalenĀ of er door hem of haar een algeheel vaarverbod wordt afgekondigd. Dit wordt dan vermeld op de homepage van de site en zal duidelijk op het bord in de hal van het clubhuis staan;
 • draag fluorescerend geel of oranje, om te zorgen dat je gezien wordt
 • mocht je onverhoopt omslaan: zo klim je terug in de boot. Plus nog eenĀ filmpjeĀ om e.e.a. nog aanschouwelijker te maken;
 • leg aan bij Amycus met de boeg naar de Wierdense brug;
 • maak geen onverhoedse koerswijzigingen in het zicht van een vrachtschip of pleziervaart.
 • roei niet uit interesse naar de ingang van de sluis bij Aadorp. Er is geen overzicht op het vaarwater op de weg terug, je kunt dus verrast worden door een schip.

Verder in het algemeen:

 • meld een incident dat je veiligheid in gevaar bracht ofwel dat je je onveilig voelde via veiligheid@amycus.nl
  De veiligheidscommissie zal kennisnemen van het incident en de leden op de hoogte brengen van ā€œthe lessons to learnā€.
 • neem kennis van de inhoud van de site www.varendoejesamen.nl
 • tevens van het binnenvaartpolitiereglement (BPR)
 • ook interessant is het interview over Varen doe je samen met de regio coƶrdinator midden en oost van ā€œ Koninklijke Binnenvaart Logistiek Nederland-Schuttevaerā€ .
 • lees het volgende artikel over onveiligheid tijdens het roeien van de coƶrdinator Veiligheid. Artikel Onveiligheid tijdens het roeien (aug 2019)

Mocht je tegen zaken aanlopen met betrekking tot veiligheid van mens of materiaal of heb je tips, neem dan contact op met onze veiligheidscoƶrdinator Victor Coopman. Email: veiligheid@amycus.nl

Back To Top