Cottwich Almelo Regatta

De wedstrijd wordt gehouden op het Twentekanaal zijtak Almelo tussen kmr 8,0 en 13,8 tussen 11:30 en 16:00. In die tijd is het kanaal door rijkswaterstaat afgesloten voor overige scheepvaart. Het is een tijdrace volgens de reglementen van de KNRB.

De wedstrijd vindt alleen doorgang bij een zicht van ten minste 1000m en een windkracht van ten hoogste 7 Beaufort. Mocht ten tijde van de wedstrijd de omstandigheden veranderen en niet meer aan de vereiste omstandigheden worden voldaan beëindigt de wedstrijdleider de wedstrijd.

Voor de veiligheid van de deelnemers zijn drie boten van de reddingsbrigade aanwezig. Deze staan onderling met elkaar in verbinding per marifoon en per mobiele telefoon met de veiligheidscoördinator.

De veiligheidscoördinator staat in verbinding met de wedstrijdleider en wordt gewaarschuwd bij een calamiteit. De telefoonnummers van de veiligheidscoördinator, wedstrijdleiding, KNRB-kamprechters, tijdwaarnemers en bestuurders van de boten van de reddingsbrigade worden op een overzichtslijst vermeld en aan hen verstrekt.

Voor kleine verwondingen en EHBO kan men zich wenden tot de Amycusleden bij de bar van het clubhuis.

Veiligheidscoördinator René Maarleveld 06-22740725