KNRB recreatief roeien

Behalve dat ik bij Amycus in de toer- en activiteitencommissie zit, zit ik ook in de commissie recreatief roeien. Graag legt Anneke Beukers uit hoe dat zo komt.

Het bestuur van de KNRB heeft enige jaren geleden een bestuurscommissie recreatief roeien in het leven geroepen. Ze rekruteerde daarvoor roeiers uit verschillende hoeken van het land (spreiding), uit verschillende type verenigingen (grote en kleine) en met verschillende expertises (bestuurlijke ervaring of expertise op een speciaal onderdeel van recreatief roeien). De commissie bestaat uit 8 leden en wordt ondersteund door een bestuurslid en een medewerker van het bureau. Ik ben destijds benaderd en heb ingestemd, omdat het me leuk leek op deze wijze iets voor de roeisport in het algemeen te kunnen betekenen.

De vraag c.q. opdracht aan die commissie luidde; hoe kunnen de belangen van de recreatieve roeier beter behartigd worden. Achtergrond van die vraag was dat veel roeiers ervaren dat de inspanningen van het bestuur van de KNRB meer gericht lijken te zijn op de wedstrijdroeiers dan op de recreatieve roeiers.

Na een aanvankelijke aarzelende start en enorm belemmerd door Covid, kwam de commissie verleden jaar goed uit de startblokken. We stelden dat we de vraag van het bestuur niet zomaar konden beantwoorden, maar dat we daarvoor meer informatie moesten halen uit het land. We pakten de uitdaging op om dat gestructureerd te doen. Elk commissielid ging zijn of haar onze regio in om bij een of meerdere roeiverenigingen een aantal interviews te houden. Dat resulteerde in een kleine negentig gesprekken hetgeen een schat aan informatie opleverde.

De informatie vanuit die interviews verzamelden we. We kwamen tot verwachte maar ook tot verrassende bevindingen die we in een tussentijdse inventarisatie presenteerden aan het bestuur. De respondenten zijn 10 januari tijdens een zoom meeting op de hoogte gesteld van onze bevindingen. Op 3 februari aanstaande presenteren we ons op het roeicongres, op 2 maart zijn we ook aanwezig op het instructeurscongres en op 6 april tenslotte, bieden we het onderzoeksrapport aan het bestuur KNRB aan, voorafgaand aan de AV die deze keer gehouden wordt in Zwolle.

Voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Op zaterdag 3 februari zal het Nationale Roeicongres 2024 plaatsvinden op het st. Nicolaas lyceum te Amsterdam. Dit jaar zal het congres in het teken staan van ‘Met elkaar doorgroeien’. Kijk voor informatie op de site van de knrb.nl bij roeicongres en meld je aan via de site, aanmelden kan tot 2 februari.

Via dezelfde site kun je informatie vinden voor het instructeurscongres op zaterdag 2 maart. Met interessante workshops. Ook dit vindt plaats in Amsterdam, op dezelfde locatie als het roeicongres. De locatie is makkelijk te bereiken via station Amsterdam Zuid, vandaar is het een klein stukje wandelen. Aanmelden kan op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Op zaterdag 6 april tenslotte de AV in Zwolle. De aanmelding daarvoor verschijnt nog op de site.

Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben, bel of mail me gerust of trek me een keer aan de mouw in de kantine of aan het vlot.

Anneke Beukers

info@annekebeukers.nl