Corona-protocol

In dit protocol zijn de meest recente richtlijnen van de overheid en het NOC-NSF verwerkt. Voor sportverenigingen gelden de volgende landelijke maatregelen

  • Kleedkamers en douches worden weer gesloten.
  • Groepen mogen niet groter zijn dan 4 personen. 
  • De jeugd onder 18 mag gewoon doorgaan, ook als ze niet de 1,5 meter kunnen houden. 
  • Voor volwassenen geld dat ze altijd meer dan 1,5 meter afstand moeten houden, ook tijdens het sporten.

Per direct geldt: 

Zelf meegebrachte koffie / thee drinken aan de buitentafel is niet meer toegestaan: Hiermee kan de indruk gewekt worden dat wij de maatregelen niet serieus zouden nemen. Leden mogen alleen aanwezig zijn om te roeien of instructie te geven. 

Kantine, douches, toiletten en kleedkamers zijn gesloten.
In noodgevallen mogen de toiletten en douches wel gebruikt worden (na gebruik desinfecteren!).

Skiffen:Uitschrijven volgens de bloktijden. Ook priveskiff’s uitschrijven i.v.m. aanwezigheidsregistratie.

Roeien in meermansboten: De 1,5 meter afstand is alleen mogelijk als er tussen de roeiers een roeiplek vrij wordt gehouden. De afstand tussen een normale roeiplek in een meermansboot is 1,3 meter. Door plek vrij te laten kan de 1,5 meter regel dus gehandhaafd worden. Omdat al onze C-boten op een wagen liggen kunnen deze boten met minder roeiers goed te water worden gelaten en is daardoor de onderlinge afstand ook voldoende. 
Alle andere gladde meermansboten mogen niet gebruikt worden (gladde boten kunnen met minder roeiers niet veilig getild worden). Uitzondering hierop vormen echtparen/gezinsleden in een gladde 2. 

Bloktijden voor C boten en skiffs: De zitplekken in C boten zijn beperkt doordat er plekken vrij gelaten moeten worden. Om de nieuwe leden goed te kunnen indelen blijven we in het weekend de bloktijden aanhouden van 8:00,  9:30 en 11:00. Als iedereen op tijd aanwezig is, kunnen de boten in het water blijven en hoeven alleen de handgrepen van de riemen even schoongemaakt worden.

Tot slot: Neem de landelijke geldende richtlijnen in acht (handen wassen, geen fysiek contact, houdt 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten of koorts). 
Wees alert op je eigen veiligheid (en zichtbaarheid) en die van anderen.