Rectificatie IJssel Regatta

Roeien staat bekend als een sport waarin men streeft zo hard mogelijkachteruit te gaan. Door deze onhandige positie kon de schrijver vanonderstaand artikel onmogelijk de koers van de Koopmans vier volgen. Hijis bij het schrijven van dit artikel daarom slechts uitgegaan van depaniek bij de herhaaldelijke oproepen van de stuurman. Uit navraagblijkt de stuurvrouw van… Lees Meer »