Lustrum TRV Amycus 35 jaar

Belangrijke informatie voor leden, oud-leden en huisgenoten over het lustrumprogramma van de Twentse Roeivereniging Amycus op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023.

Let op: aanmelden vóór 31 mei 2023!

Amycus 35
Bij de openstelling van het Twentekanaal in 1938 werd de Almelosche Watersport Vereniging opgericht. Vele jaren later, op 19 november 1987, kwam hieruit de Twentse roeivereniging Amycus voort, genoemd naar een zeegod uit de oudheid. Op de ALV eind 2022 hebben we het 7de lustrumjaar ingeluid en werd een lustrumcommissie ingesteld. Deze commissie, bestaande uit Marjan Wermers, Liesbeth Kienhuis, Kirsten Reints, Peter van Kesteren, René Maarleveld en Toon Bom heeft in samenwerking met bestuur en actieve leden een mooi lustrumprogramma uitgewerkt waarvoor we jullie bij deze van harte uitnodigen.

Lustrumprogramma-in-een-notedop
Zaterdag 24 juni

15.00 uurInloop. Start van de tentoonstelling “Het Twentekanaal” en een Culturele Markt met kunstobjecten (o.a. schilderijen, sieraden, foto’s, keramiek en sculpturen) van Amycusleden.
15.30-16.30 uurOfficiële ingebruikname nieuwe kade. Programma voor (oud-) leden en genodigden, o.a. wethouder sport, Jan Martin van Rees, vertegenwoordigers RWS en Aannemerscombinatie.
16.00-16.30 uurKorte roeisprint voor de jeugd (100 meter voor het vlot)
16.30-18.00 uurBorrel genodigden, (oud-)leden en huisgenoten. De borrel wordt muzikaal opgeluisterd door het ensemble “It takes two ….”met Marlon Valk (saxofoon) en Lieke op ’t Rood (accordeon).
18.00-20.00 uurBuffetmaaltijd, muzikaal opgeluisterd met diverse optredens.
20.00-21.00 uurPub quiz 35 jaar Amycus met een mooie prijs voor de winnaar.
21.00-00.00 uurLustrumfeest Amycus35, met optreden van DJ Gijs.


Zondag 25 juni

10.30 uurInloop
11.00 uurBoten het water op (teams worden vooraf ingedeeld)
11.30-12.30 uurOproeien naar de stad
12.30 uurMaken overzichtsfoto Amycus35 door Lenida Vega Vargas
13.00 uurBoten aanmeren
13.30-14.30 uurHigh Tea bij Stadslab Almelo op het Indiëterrein
14.30-15.30 uurTerugroeien naar het Wendelgoor

Aanmelden en betalen eigen bijdrage vóór 31 mei 2023

Het lustrumprogramma staat open voor leden, oud-leden en huisgenoten. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 31 mei 2023 aanmelden door een mail te sturen aan lustrum35@amycus.nl.

Komt u alleen op zaterdagmiddag (15.30 -18.00 uur) en neemt u niet deel aan de maaltijd en het avondprogramma, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

Graag in de mail onderstaande tekst overnemen (knippen en plakken) en verder invullen per mail en stuur deze naar: lustrum35@amycus.nl.

Hierbij meld ik onderstaande perso(o)n(en) aan voor de lustrumviering van Amycus:

Nr.
Naam
Lid, oud-lid of huisgenoot
Beide dagen
á € 25
Alléén 24 juni
á € 22,50
Alléén 25 juni
á € 5
      
      
      
      
 Totaal: 
Ik heb de totale eigen bijdrage ad € ………… op …/…/2023 overgemaakt op bankrekening
NL96 RABO 0317 460 994 van Twentse Roeivereniging Amycus o.v.v. Amycus 35.    

O   Ik neem alleen deel aan het zaterdagmiddag programma (aankruisen indien van toepassing)


Verkoop consumptiekaarten
Consumpties tijdens de borrel en de High Tea zitten in het arrangement. Voor het avondprogramma ontvangen de deelnemers twee gratis consumptiebonnen. Voor overige consumpties kan men op 24 juni consumptiekaarten aanschaffen (5 consumpties per kaart) á € 10,- euro.

Jubileumshirt

Ter gelegenheid van het jubileum wordt een speciaal roeishirt met jubileumopdruk uitgebracht dat tijdens het lustrum tegen een gereduceerd bedrag van € 15,- kan worden aangeschaft.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht bij de voorzitter van de lustrumcommissie, Liesbeth Kienhuis en de voorzitter van Amycus, René Maarleveld (email: lustrum35@amycus.nl).