?Kosten

  • skiffs €20,-
  • tweeën €30,-
  • vieren €45,-

Borg voor de rugnummers is €10,-, te voldoen bij de registratie in de botenloods.

Inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0317460994  t.n.v. TRV Amycus o.v.v. Cottwich Almelo Regatta. Het bedrag dient overgeschreven te zijn op de laatste donderdag voor het evenement. Bij betaling vermelden: verenigingsnaam en ingeschreven nummers.

Consumpties

Consumptie-bonnen kosten €1,-

Hiervan kun je o.a. taart, bier, koffie, thee, saté en andere lekkernijen kopen.