Cottwich Almelo Regatta

Let op!Dit jaar liggen er gele tonnen en werkschepen op de vaarroute. Zie hieronder voor meer info.

update 17 sept. 2021:

De Cottwich 2021, regels voor deelnemers en obstakels in het wedstrijdparcours op zondag 19 september.

Ook dit jaar hebben we te maken met een aanpassing van de regels. De Corona regels van de Rijksoverheid voor sporters zijn van toepassing, de basisregels voor corona gelden voor iedereen .Voor het publiek langs de kanaal kant en op het Amycus terrein geldt dat ten alle tijde de 1,5m onderlinge afstand wordt aangehouden. Het Amycusterrein is alleen toegankelijk voor de deelnemers en hun coaches.

Als kleedruimtes maken we gebruik van tenten en kunnen de douches in de bestaande kleedruimtes beperkt gebruikt worden door 8 personen tegelijk.

Voor het douchen worden een beperkt aantal kaarten verstrekt bij de inschrijftafel die teruggegeven worden voor de volgende personen.

Evenals vorig jaar raden we aan eventueel om te kleden bij je auto en in roeikleding op het wedstrijdterrein te komen.

Voor de wedstrijd gelden de coronaregels die het NOC-NSF heeft gesteld in haar protocol verantwoord sporten ten tijde van corona dd 10-7-2021. Zie www.noc-nsf.nl/sportprotocol

Ponton en boeien in bocht aan stuurboord op 1,5 km voor finish. Houdt boeien aan stuurboord.
Ponton in oproeibaan op 1,5 km voor de start.

Er zijn op dit moment werkzaamheden langs het kanaal zie bijgaande foto’s. Tijdens de wedstrijd liggen er nog enkele tonnen en werkschepen in het parcours, extra opletten dus. Tijdens het opvaren zie je waar deze obstakels liggen. Houdt tijdens het oproeien stuurboordwal.

Op 1,5 km voor de start ligt een ponton vlak voor de brug van de A35. Tijdens de wedstrijd kom je een ponton tegen op 1,5km voor de finish met daarachter een rij boeien. Houdt deze aan stuurboordzijde. Er is voldoende ruimte om een andere ploeg in te halen.

Tot zondag a.s.

Cottwich Commissie 2021

De Cottwich Almelo Regatta is één van de eerste roeiwedstrijden na de zomervakantie en wordt sinds 1996 door de Twentse Roeivereniging Amycus georganiseerd. De lange afstandswedstrijd over 5 kilometer wordt geroeid op het Twentekanaal zijtak Almelo. Roeiwater dat ook door top- ploegen is ontdekt. De wedstrijd wordt in twee heats geroeid. Er kan worden meegefietst en aangemoedigd langs nagenoeg het gehele traject van de wedstrijd. Behalve het ideale roeiwater worden ook de organisatie, de informele sfeer en door roeitijden.nl perfect verzorgde tijdwaarneming hogelijk gewaardeerd door de roeiers.