leren roeien

Roeien is eenvoudig te leren; goed roeien vergt oefening en toewijding.

De beginnende roeier komt veel nieuwe dingen tegen voor wat betreft materiaal en commando’s.

Om die reden heeft de examencommissie een aantal jaren geleden alweer, een kloek, maar zeer leesbaar  theorieboekje het licht doen zien.

WAARSCHUWING: in dit verder nog actuele boekwerk, treft U op pagina 8 onder E) regels omtrent het vaarverbod aan, die zijn ingehaald door de actualiteit. De op Amycus geldende regels omtrent een vaarverbod treft U aan in art. 13 van ons huishoudelijk reglement of op deze site onder “zo werkt het / veiligheid“.

Leden van de examencommissie zijn Jeske Staal, Ans Oostveen, Ank Leferink, Pieter Goldhoorn, Ton Hillege en Merijn van der Worp.

De examen-eisen betreffen naast de theorie uit het instructieboek, ook een aantal duidelijk geformuleerde praktische vaardigheden. Voor beide niveaus, waarop een skiff-diploma kan worden gehaald, staat dit helder in het instructieboek beschreven.

Examens in 2018 worden afgenomen om 10.00 uur op

  • 21 april
  • 17 juni
  • 23 juni
  • 9 september
  • 6 oktober
  • 4 november