Boten en bevoegdheden

Amycus beschikt over een forse vloot, zeker ten opzichte van het aantal roeiende leden.

Klik op Kwalificatie boten Amycus voor een goed beeld van wat er aan boten beschikbaar is en welke bevoegdheden je moet hebben om in deze boten te varen (zie voor bevoegdheden het document examinering Amycus)

Uniek in Nederland is het feit dat ieder lid, dat de roei-bevoegdheid heeft die voor de betreffende boot vereist is, ook daadwerkelijk in die boot kan gaan varen.

Het is geen vereiste een bepaald roeiniveau te hebben of wedstrijden te starten, om in onze beste boten te varen.

Om toch te zorgen dat zeer goede ploegen over top-materiaal kunnen beschikken, zal in voorkomende gevallen een boot gehuurd worden.

Back To Top