Vereniging

Maak kennis met de Twenste Roeivereniging Amycus in Almelo

Amycus is een roeivereniging in Almelo (Overijssel). Op de grens tussen Almelo en Wierden aan de zogenaamde Noordtak van het Twentekanaal op een werkelijk schitterende locatie. Daar waar tot tientallen jaren geleden zwembad ‘het Wendelgoor’ de mensen nat liet worden, is onze vereniging nu neergestreken. Een locatie die oud en nieuw verbindt. Een deel van het oude karakteristieke 60-er jaren zwembadgebouw is nu het gekoesterde clubhuis van de vereniging, maar ook twee ruime botenloodsen hebben er een plek gekregen.

Leden en activiteiten

Amycus heeft momenteel rond de 150 leden, verdeeld over senior- buiten- en jeugdleden (<18 jaar). Naast een bestuur kent Amycus een aantal commissies bemand door actieve leden. Deze commissies zorgen voor bijvoorbeeld een goede staat van onderhoud van de boten, van het terrein en de gebouwen, voor de training en coaching van nieuwe leden, van jeugdleden en er is bovendien een commissie die zich speciaal inzet voor lichamelijk gehandicapten. Jaarlijks worden er een aantal evenementen georganiseerd. Toertochten, clubwedstrijden en één keer per jaar (in september) wordt de Cottwich-Almelo-Regatta geroeid, een nationale lange-afstand wedstrijd over 5 km, voor de top van roeiend Nederland.

In onze missie hebben wij vastgelegd wat voor een vereniging we willen zijn:

De roeivereniging Amycus is een enthousiaste en hechte vereniging die aantrekkelijk is  voor de ambitieuze en de recreatieve roeier. De vereniging biedt een gevarieerd en aantrekkelijk  programma op het sportieve vlak. Het opleidings- en coachingsprogramma ligt op professioneel nivo. Ook de kwaliteit van de vloot is hoog.  Amycus heeft verder nadrukkelijk oog voor de sociale kant van het functioneren van de vereniging. Er worden diverse aktiviteiten ontwikkeld die gericht zijn op het versterken van de binding van de leden onderling en met de vereniging. De vereniging streeft naar een ledenbestand dat afkomstig is uit alle geledingen van de Almelose en Wierdense samenleving en dat qua omvang rond de 150 leden ligt. Ook de leeftijdsopbouw is gevarieerd en evenwichtig. De vereniging voert een actief ledenwervingsbeleid.

Wilt u lid worden?
Lid worden kan door het formulier Aanmelding lidmaatschap TRV Amycus volledig ingevuld en ondertekend naar de vereniging te sturen. Klik hier voor onze contactgegevens. Scannen en mailen naar de secretaris kan natuurlijk ook.
Lees hieronder welke financiële verplichtingen u aangaat bij ondertekening.
Het nieuwe lid wordt vervolgens binnen 2 weken door de coördinator roeien benaderd voor een introductie.
Afhankelijk van de reeds aanwezige roei-ervaring, kunt u starten met roeien of met instructie.

De instructiecursus voor beginners duurt 6 tot 8 weken met een frequentie van twee lessen per week, zowel in het weekend als ‘s avonds gedurende werkdagen.De cursus wordt afgesloten met een examen, zowel voor het roeien als voor het sturen.
Alle werkzaamheden in de vereniging worden in principe door eigen leden – onbezoldigd – gedaan.
Ook van nieuwe leden verwachten wij dat zij hun bijdrage zullen leveren.
Op zaterdag en zondag wordt er meestal geroeid tussen 09.30 en 12 uur.
U kunt dan altijd een kijkje komen nemen, voordat u het aanmeldingsformulier opstuurt.
Ook staan op deze website de email adressen van bestuursleden die u eventuele vragen kunt stellen via de e- mail.

Het lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt gedurende een heel verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Aanmelding als lid kan gedurende het hele jaar.
Bij de eerste aanmelding is € 25.- inschrijfgeld verschuldigd.
Eerst na aanvang van het lidmaatschap kan actief aan de clubactiviteiten worden deelgenomen.

Contributie
Voor dit jaar zijn de contributiebedragen (inclusief de afdracht aan de KNRB) per categorie als volgt vastgesteld:

– senioren € 295,00
– juniorleden € 175,00
– buitenleden € 55,00

Juniorleden zijn leden tot 18 jaar.
Zij worden seniorlid op 1 januari volgend op het jaar waarin ze 18 jaar zijn geworden.
Buitenleden zijn “ex- Amycus”-leden, die bij een andere roeivereniging zijn ingeschreven en zo nu en dan bij Amycus willen roeien.

De contributie wordt jaarlijks rond 25 februari per incasso geïnd.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, uiterlijk vóór 1 december.
Tussentijds opzeggen is weliswaar mogelijk, maar geeft geen recht op restitutie van de jaarcontributie.

Postadres, roeilocatie en ledenadministratie TRV Amycus:
Badweg 22
7604 PN Almelo

Routebeschijving

E-mail:  amycus@amycus.nl

Back To Top