Middels schuifstellingen

Helaas ontstaan er bij het in en uitbrengen van de boten regelmatig schades. De leden van maandagochtendploeg moeten vaak met lede ogen constateren dat hun lange schuur, plamuur en lakwerk al snel weer is voorzien van de nodige krassen en butsen. Naast het voorzichter in de stelling brengen: (geen snelheid = geen botsing), helpt het ook als de boten ver de stelling ingeschoven kunnen worden. Hiervoor zijn prachtige systemen te koop, maar die zijn behoorlijk prijzig. Er zijn ook al pogingen ondernomen binnen Amycus om een dergelijk systeem te maken. Zo liggen er zelf gekluste blauwe profielen met kunststof rollen in de botenloods. De Zilvermeeuw ligt al sinds 2 jaar op de tweede poging, waarbij gebruik is gemaakt van lager blokjes die in een speciale aluminium strip schuiven. Op zich werkt dit systeem goed, maar de leverancier vraagt €15,- per rail. Hierom is de nieuwste en hopelijk laatste poging bedacht. Deze bestaat uit witte aluminium profielen die eigenlijk bedoeld zijn als gordijnrails. De producent, de Firma Goelst uit Veenendaal, bleek bereid de betreffende rails gratis ter beschikking te willen stellen. Als tegenprestatie vroegen ze een filmpje te maken van de rails in actie. Dit filmpje moet nog even wachten tot na de Corona. De blokjes waar de boot op ligt en die glijden in de rail worden door Arjan Wiegel thuis gemaakt op zijn 3D printer. Er zijn 2 blokjes per rail en ieder boot ligt op 2 rails. In de plaatjes hieronder staat een korte beschrijving voor het naar buiten schuiven van een boot:

Doordat de boot zo ver uit de stelling is, kunnen bij een gladde 4 nu 2 roeiers aan de stellingzijde gaan staan en kan de boot symmetrische getild worden.

Het terugplaatsen gaat in omgekeerde volgorde. De eerste stellingen zijn inmiddels voorzien dit systeem. Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk zal het makkelijker zijn de boten zonder schade in en uit de stelling te halen.