Rectificatie IJssel Regatta

Roeien staat bekend als een sport waarin men streeft zo hard mogelijkachteruit te gaan. Door deze onhandige positie kon de schrijver vanonderstaand artikel onmogelijk de koers van de Koopmans vier volgen. Hijis bij het schrijven van dit artikel daarom slechts uitgegaan van depaniek bij de herhaaldelijke oproepen van de stuurman. Uit navraagblijkt de stuurvrouw van… Lees Meer »

NSRF 2019

Verslag geschreven door Merijn: Wanneer je bezig met een voorbereiding op iets of dat nou een toetsweek is of een serie wedstrijden of iets anders dan probeer je de laatste toets/ wedstrijd zo goed mogelijk te maken zodat je hopelijk met tevredenheid terug kan kijken naar die periode. Zo ging het ook gisteren op de… Lees Meer »